CONTACT CONTACT

TEAM

Tadashi Ono

Tadashi Ono

Pooka.代表取締役 / Producer

Yuki Shinomiya

Yuki Shinomiya

Director

Hidefumi Sakamoto

Hidefumi Sakamoto

Mo:take head chef / Director

Tomohisa Oishi

Tomohisa Oishi

Art Director